Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne spółka z o.o. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 18 lutego 1999 zostało wpisane do Rejestru Handlowego.
Dane spółki zgodnie z art 206 § 1 kodeksu spółek handlowych:
– firma spółki: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.
– siedziba spółki: Kraków, adres ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1a nr lok. A218,
– oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru: spółka wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000145374,
– NIP 678-27-49-033
– wysokość kapitału zakładowego: 121 200,00 zł

KTE jest założycielem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Kontakt:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1a nr lok. A218
30-705 Kraków

tel. 12 25 24 666

e-mail: biuro@kte.pl

 

Regulamin księgarni internetowej prowadzonej przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityka Prywatności